Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 22/12/2023 ~ 29/12/2023): ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 22/12/2023 ~ 29/12/2023): ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Bản tin pháp luật 22/12 - 29/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 16/12/2023 ~ 22/12/2023): THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ ĐẤU THẦU DỰ ÁN, ĐẤU GIÁ VÀ GIAO ĐẤT
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 16/12/2023 ~ 22/12/2023): THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ ĐẤU THẦU DỰ ÁN, ĐẤU GIÁ VÀ GIAO ĐẤT

Bản tin pháp luật 16/12 - 22/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 08/12/2023 ~ 15/12/2023): NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 08/12/2023 ~ 15/12/2023): NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

Bản tin pháp luật 8/12 - 15/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 01/12/2023 ~ 08/12/2023): GIA HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 01/12/2023 ~ 08/12/2023): GIA HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Bản tin pháp luật 1/12 - 8/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 27/11/2023 ~ 01/12/2023): CHÍNH THỨC GIẢM 2% THUẾ VAT TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2024
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 27/11/2023 ~ 01/12/2023): CHÍNH THỨC GIẢM 2% THUẾ VAT TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2024

Bản tin pháp luật 27/11 - 1/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 20/11/2023 ~ 24/11/2023): QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 20/11/2023 ~ 24/11/2023): QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)

Bản tin pháp luật 20/11 - 24/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết