Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 08/12/2023 ~ 15/12/2023): NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 08/12/2023 ~ 15/12/2023): NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

Bản tin pháp luật 8/12 - 15/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 01/12/2023 ~ 08/12/2023): GIA HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 01/12/2023 ~ 08/12/2023): GIA HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Bản tin pháp luật 1/12 - 8/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 27/11/2023 ~ 01/12/2023): CHÍNH THỨC GIẢM 2% THUẾ VAT TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2024
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 27/11/2023 ~ 01/12/2023): CHÍNH THỨC GIẢM 2% THUẾ VAT TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2024

Bản tin pháp luật 27/11 - 1/12/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 20/11/2023 ~ 24/11/2023): QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 20/11/2023 ~ 24/11/2023): QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)

Bản tin pháp luật 20/11 - 24/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 13/11/2023 ~ 17/11/2023): MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 13/11/2023 ~ 17/11/2023): MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM

Bản tin pháp luật 13/11 - 17/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 06/11/2023 ~ 10/11/2023): CHÍNH THỨC TĂNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TỪ 09/11/2023
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 06/11/2023 ~ 10/11/2023): CHÍNH THỨC TĂNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TỪ 09/11/2023

Bản tin pháp luật 6/11 - 10/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết