Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 13/11/2023 ~ 17/11/2023): MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 13/11/2023 ~ 17/11/2023): MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM

Bản tin pháp luật 13/11 - 17/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 06/11/2023 ~ 10/11/2023): CHÍNH THỨC TĂNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TỪ 09/11/2023
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 06/11/2023 ~ 10/11/2023): CHÍNH THỨC TĂNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TỪ 09/11/2023

Bản tin pháp luật 6/11 - 10/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 30/10/2023 ~ 3/11/2023): CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ ÁN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 30/10/2023 ~ 3/11/2023): CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ ÁN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản tin pháp luật 30/10 - 3/11/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 23/10/2023 ~ 27/10/2023): ĐỀ XUẤT 6 NHÓM CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG LUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 23/10/2023 ~ 27/10/2023): ĐỀ XUẤT 6 NHÓM CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG LUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Bản tin pháp luật 23/10 - 27/10/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 16/10/2023 ~ 20/10/2023): ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN 30/06/2024
Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT (TUẦN 16/10/2023 ~ 20/10/2023): ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN 30/06/2024

Bản tin pháp luật 16/10 - 20/10/2023 tổng hợp những quy định, chính sách pháp luật liên quan đến KT-XH nói chung và doanh nghiệp nói riêng

Xem chi tiết
TỔNG HỢP THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - OTIS LAWYERS
Tin tức

TỔNG HỢP THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - OTIS LAWYERS

Ít ai để ý đến các từ này, do đó, OTIS LAWYERS sẽ giúp bạn tổng hợp một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp...

Xem chi tiết