Phòng Doanh Nghiệp

Phòng Doanh Nghiệp

OTIS1132-min.jpg

Phòng doanh nghiệp là phòng chuyên thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi đã tư vấn cho khách hàng của OTIS LAWYERS. Đăng ký thành lập doanh nghiệp, nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh, thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài,… Mọi thủ tục pháp lý trong các dịch vụ của OTIS LAWYERS đều được phòng doanh nghiệp thực hiện. Phòng doanh nghiệp gồm các nhân viên có bề dày kinh nghiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, luôn luôn đảm bảo được tiến độ thực hiện thủ tục và có thể giải quyết các vấn đề về thủ tục một cách nhanh chóng nhất cho khách hàng.