Phòng Đầu Tư

Phòng Đầu Tư

OTIS1107-min.jpg

Phòng Đầu tư là phòng chuyên tư vấn pháp lý cho khách hàng của OTIS LAWYERS. Khi có yêu cầu tư vấn từ phía khách hàng, nhân sự phòng Đầu tư sẽ tìm hiểu, lên kế hoạch, định hướng các giải pháp phù hợp, hữu ích nhất cho từng đối tượng khách hàng. Sau đó, nhân viên của phòng sẽ gửi thư tư vấn qua mail cho khách hàng. Ngoài ra phòng Đầu tư còn hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp biên soạn các loại hợp đồng cần thiết. Đặc biệt, phòng Đầu tư là đội ngũ chủ yếu thực hiện dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có bất cứ vấn đề pháp lý nào phát sinh, phòng Đầu tư sẽ là bộ phận đầu tiên tiếp nhận và xử lý giải quyết.