Nguyễn Thùy

Nguyễn Thùy

OTIS1021-min.jpg

  • Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Kinh nghiệm 10 năm trong tư vấn pháp lý
  • Trưởng phòng đầu tư - Chuyên tư vấn cho các khách hàng đặc biệt là các doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Phong cách làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp
  • Là một trong những nhân sự gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập 
  • Chức vụ: Chuyên viên Pháp lý