CÂU CHUYỆN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THEO HỢP ĐỒNG BCC CHO KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhà nước ta đã quy định nhiều hình thức đầu tư để nhà đầu tư có thể lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Trong đó, có nhiều nhà đầu tư lựa chọn hình thức hợp đồng BCC. Dưới đây, OTIS LAWYERS sẽ chia sẻ đến độc giả câu chuyện tư vấn đầu tư cho một khách hàng Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức hợp đồng BCC.

Xem chi tiết